Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-11-2014 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr 115, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o powierzchni 0,0355 ha .  Nieruchomość   zabudowana   jest   budynkiem   mieszkalnym   w   zabudowie szeregowej,  podpiwniczonym,  piętrowym   o   powierzchni   użytkowej   103,20 mkw.  położonej: 87-800 Włocławek, Korczaka dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 321 000,00 zl zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 100,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Wadium musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji. Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11154010692001871825330001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21 a w pole. 14 (w godzinach 9:00 - 15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów waz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko ul. POW 21a, 87-800 Włocławek tel.: 54 2312998 fax.: 54 2312998 mail: wloclawek5@komornik.pl

Numer oferty: L/157/N/07/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 240.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka