Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyńna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2016 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-143, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonego przy Przegorzalska  17B,30-252 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 754 344,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 565 758,00.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 434,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Link do informacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/280154

Numer oferty: L/50/N/03/16
Region: małopolskie
Cena: 565.758,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka