Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2016 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Halna, 83-300 Pępowo, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia działki nr 180/16 wynosi 1.036 m2. Powierzchnia użytkowa budynku z garażem - 176,5 m2, powierzchnia zabudowy budynku - 101,8 m2, kubatura budynku - 482,6 m3. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne i wodociągowe. Kanalizacja sanitarna do zbiornika szczelnego. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta ze ściętym narożnikiem. Teren działki płaski bez wzniesień. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony ul. Halnej, od drogi publicznej nieutwardzonej. Działka w całości ogrodzona. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 000,00zł. UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Suma oszacowania wynosi 530 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 397 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Link do informacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/283558

Numer oferty: L/43/N/03/16
Region: pomorskie
Cena: 397.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom