Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,       

02-515 Warszawa                

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

ZAMIERZA ZBYĆ

 

Nieruchomość gruntową niezabudowaną, o powierzchni 2,22 HA, położoną w miejscowości Wola Gołkowska, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Opis:

Działka  posiada zapewniony bezpośredni dostęp do dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej: ul. Płaczącej Wierzby i ul. Jemioły oraz do ulicy Karolińskiej  droga o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Uzbrojenie terenu  w sąsiedztwie to:  sieć elektroenergetyczna, gazowa i wodociągowa przy ul. Płaczącej Wierzby.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr WA5M/00356317/7 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2015 z dnia 15.04.2015r nieruchomość położona jest głównie na  terenie zieleni urządzonej  z dopuszczeniem realizacji infrastruktury związanej z wypoczynkiem i rekreacją (obszar ok. 1,6300 ha), symbol: B.2.ZP, B.3.ZP, B.4.ZP, B.5.ZP., pozostała część terenu przeznaczona jest  pod komunikacje (poszerzenie dróg).  Dalsze  otoczenie  nieruchomości – jednorodzinne domy mieszkalne.  

 

 

Oczekiwana cena: 1 462 340 zł

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

tel: +48 724 132 395

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Powierzchnia: 2,22 ha
Cena: 1.462.340,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Działka

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa