Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art, 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 września 2014r., o godz. 10.00 w Kancelarii Komornika, mieszczącej się w Rzeszowie przy ul. Chodkiewicza 6/3 odbędzie się: I licytacja nieruchomości

Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe położone w miejscowości :

Bratkowice, nieruchomość oznaczona jako działka nr ew. : 2535 (obręb 0002 Bratkowice) o po w. 0,2900 ha; objęta KW.  Suma oszacowana na kwotę: 5.858,00 zł. - cena wywoławcza: 4.393,50 zł., (rękojmia 585,80 zł)

Trzciana, nieruchomość oznaczona jako działka nr ew. : 391/2. (obręb 0009 Trzciana) o pow, 0,2100 ha; objęta KW. Suma  oszacowana na kwotę: 3.969,00 zł. - cena wywoławcza: 2.976,75 zł., (rękojmia 396,90 zł)

Woła Rafałowska, nieruchomość oznaczona jako działka nr ew. : 263 o pow. 0,1000 ha; (obręb 0003 Wola Rafałowska); objęta KW- Suma oszacowana na kwotę: 970,00 zł. Cna wywoławcza: 727,50zł., (rękojmia 97,00 zł

 Wola Rafałowska, nieruchomość oznaczona jako działka nr ew. : 511 o pow. 0,5200 ha, (obręb    0003   Wola      Rafałowska); objęta KW. Suma   - oszacowana na kwotę: 5.044,00 zł. - cena wywoławcza: 3.783,00 zł. (rękojmia 504,40 zł)

Wola Rafałowska, nieruchomość oznaczona jako działka nr ewid : 520 o pow . 0,1900 ha, (obręb 0003 Wola Rafałowska); objęta KW. Suma  oszacowana na kwotę: 1.843,00 zł. - cena wywoławcza: 1.382,25 zl., (rękojmia 184,30 /I)

Wola Rafałowska, nieruchomość oznaczona jako działka nr ew.: 528 o pow. 0,1.100 ha, (obręb 0003 Wola Rafałowska); objęta KW.  Suma  oszacowana na kwotę: 1.067,00 zł. - cena wywoławcza: 800,25 zł., (rękojmia 106,70 zl)

Wola Rafałowska, nieruchomość oznaczona jako działka nr ew.: 1874  pow. 0,3000 ha, (obręb 0003 Wola Rafałowska): objęta KW.  Suma  oszacowana na kwotę: 33.460,00 zl. - cena wywoławcza: 25.095,00 zł (rękojmia 3.346,00 zł).

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika : PRS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001 podając sygnaturę akt: KM 3152/12. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika mieszczącym się w  Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3 (teł 178525140).

Numer oferty: L/161/N/07/14
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka