Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2015 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wola Worowska, 05-600 Grójec. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość położona w miejscowości Wola Worowska nr 11, (obręb 0037), gm. Grójec woj. mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 122 o powierzchni 4100m kw. zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym w stanie wykończeniowym o powierzchni użytkowej 183,30 m kw. 

Suma oszacowania wynosi 370 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 246 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246167

 

Numer oferty: L/24/N/09/15
Region: mazowieckie
Cena: 246.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka