Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

                                                                                     

 ZAMIERZA ZBYĆ

 

 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w Wołowie przy ul. Kościuszki 17 b(woj. dolnośląskie), o powierzchni 334,90 m2

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość położona w Wołowie na osiedlu mieszkaniowym do której istnieje bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Całkowita powierzchnia lokalu - 334,90 m2

Opis lokalu:

Lokal położony jest na parterze 4-kondygnacyjnego budynku   mieszkalno- użytkowego..

Lokal  nie posiada urządzonej Księgi Wieczystej.

Lokal obecnie nieużytkowany.

Instalacje:  E, W-K, CO sieciowe.

Dla obszaru, na którym usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość nie ma

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ nieruchomość jest położona na terenach, dla których brak aktualnego, miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego zgodnie z art. 154, ust.2 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , w przypadku braku planu miejscowego,

przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Oczekiwana cena zbycia: 460.900,00 PLN.

 

Zapraszamy do składania ofert !

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Tel: +48 696 406 870

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Powierzchnia: 334,90
Cena: 460.900,00
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości