Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-03-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 138, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 52-129 Wrocław, ul. Antonia Vivaldiego 43, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II-gim piętrze wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego, wzniesionego w roku 2006 budynku mieszkalnego. Lokal o powierzchni użytkowej 50,60 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju. Lokal posiada balkon o powierzchni 4,1 m2 oraz pomieszczenie przynależne – komórkę lokatorską nr 38K o powierzchni 1,8 m2 zlokalizowaną w budynku Antonia Vivaldiego 29 - 37. Wyposażenie w media pełne. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 2955/1000000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą.

Zgodnie z zapisem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość to teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. Obecny sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 228 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 6644/12", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 11-03-2015r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Bartosz Borkowski

Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław

tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/203709

 

Numer oferty: L/101/N/02/15
Region: dolnośląskie
Cena: 171.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie