Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamiana podstawie art. 953 kpc ze w dniu 12 stycznia 2015r o godz. 9.00 odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Dolnobrzeska  dla którego księgę wieczystą prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.  Lokal użytkowy o pow. 72,23 rnkw. składa się z jednego pomieszczenia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:238.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 178.500,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 23.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/ Wrocław. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski ul. Plac Legionów 17/4, 50-047 Wrocław tel.: 071 3447579mail: wroclaw3@komornik.pl

Numer oferty: L/73/N/12/14
Region: dolnośląskie
Cena: 178.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy