Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 22 czerwca 2015 r. o godz. 10:00  w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się: 

                                                                  PIERWSZA LICYTACJA 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego we Wrocławiu, ul. Hłaski 15 dla którego księgę wieczystą  prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal o pow. 66 mkw. składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z we, pomieszczenia gospodarczego oraz przedpokoju i znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cegiełka" we Wrocławiu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 326.000,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 244.500,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 32.600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orze enie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski  Kancelaria Komornicza we Wroclawiu 50-047 Wrocław, pl. Legionów 17/4 http://komornik-kinastowski.wroclaw.pll email: wroclaw3@komornik.pl tel.: 71-34-333-55 , 71-344-75-79,

Numer oferty: L/1/N/06/15
Region: dolnośląskie
Cena: 244.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie