Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 14:45 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, ul. Poznańska 20, sala nr 111 , 53-630 Wrocław, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Marsowa, 52-128 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości znajdującej się w granicach działki ewidencyjnej nr 21/3 / AM-7/ o powierzchni 0,0436 ha, obręb Bieńkowice, gmina Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Dostęp komunikacyjny do drogi publicznej - od ul. Marsowej. Na gruncie posadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, przylegający do sąsiedniego budynku ścianą wschodnią, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Wykończenie budynku nie zostało w pełni zrealizowane, brak m. in. tynków zewnętrznych, części izolacji cieplnej dachu, okładzin w łazience, podłogi w przestrzeni komunikacyjnej, jeden z pokoi poddasza w stanie surowym zamkniętym. Działka uzbrojona w media - energia, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gaz, telefon. Wejście na teren nieruchomości od strony ul. Marsowej. Teren płaski, zbliżony kształtem do prostokątnego, częściowo ogrodzony, zagospodarowany zielenią ozdobną - drzewka iglaste, krzewy. Brak podjazdów i ciągów pieszych przy wejściu do budynku utwardzenie z płyt betonowych. 

Suma oszacowania wynosi 390.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto  komornika: BANK PEKAO S.A. 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768. Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Tytuł przelewu: "rękojmia na licytację - KM 6273/10 /imię i nazwisko lub nazwa licytanta".

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. 

Komornik wyznacza termin oględzin nieruchomości przed licytacją, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 12.05.2015r., godzina 12:00. Komornik informuje, że od dnia 13.05.2015r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we WrocławiuWojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza, Lelewela 6a, Wrocław, 53-505 Wrocław tel. 713425915 / fax. 713425915.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218765

 

Numer oferty: L/186/N/04/15
Region: dolnośląskie
Cena: 260.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka