Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19-08-2014 roku o godz. 14:30:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala E 317 odbędzie się:

                                                                       DRUGA LICYTACJA

nieruchomość gruntowa - działka nr 148/1 o pow. 3858 m2 położona przy ul. Śląskiej w Zabierzowie zabudowana stacją paliw płynnych z częścią handlową oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym,, obj. księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                     4.327.140,00 zł. (brutto z VAT)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:                                                  2.884.760,00 zł. (brutto z VAT)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 432.714,00 najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rachunek bankowy komornika w BPH SA nr 10 1060 0076 0000 4040 3010 1522. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość ta można oglądać dnia 7.08.2014r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 8 i 11.08.2014 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj UL. ALEJA POKOJU 29B/48, 31-564 KRAKÓW tel.: 12 4143840, 4143845 mail: krakow3@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152570

Numer oferty: L/14/N/07/14
Region: małopolskie
Cena: 2.884.760,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny