Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali nr 224 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 40, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze, o łącznej powierzchni użytkowej 54,82 m2, składa się z: trzech pokoi, przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, pomieszczenia przynależnego piwnicy  o  pow.  7,02 m2.   Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej 69/1000, stanowiący prawo współużytkowania wieczystego gruntu, zapisanego w księdze wieczystej nr 14877 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 103 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę: 77 775,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 10 370,00 zł na rachunek urzędowy komornika PKO Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Gliwicach 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 1800/13. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej do 1 kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss ul. Rogoźnicka 2 41-800 Zabrze tel. 032 271-43-39 fax 375 03 39 e-mail:zabrze.weiss@komornik.pl

 

Numer oferty: L/23/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 77.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie