Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 307, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Nowotarska, 34-500 Zakopane, dla którego SR w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą.

Usytuowany na III piętrze budynku wielomieszkaniowego. Według stanu faktycznego lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 56,32 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze położone w piwnicy pow. 1,91 m2. Lokal w całości wykończony w wysokim standardzie. Wystawa lokalu: północ - południe. Do lokalu przynależą dwa balkony od strony południowej i od strony pólnocnej. Lokal posiada instalacje: wod. - kan, telekomuniakcyjne, elektryczne, domofon, co. - ogrzewanie geotermalne. Do lokalu brak przynależnego miejsca garażowego. Przy budynku zlokalizowany jest parking. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal to budynek wielomieszkaniowy, murowany z dachem o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-płatwiowy oraz krokwiowo-jętkowy pokryty blachodachówką. Budynek wykończony w wysokim standardzie. Działki ewid. nr 192/1, 192/2, 192/3, 483 i 574 obr. 6, na których posadowiony jest przedmiotowy budynek ( oraz dwa inne budynki wielomieszkaniowe) w terenie tworzą jeden zwarty kompleks. Teren działek zagospodarowany ( ogrodzenie trwałe, drogi i ścieżki z kostki betonowej, ozdobna zieleń ogrodowa). Z własnością lokalu związany jest udział 5764/936872 części w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 615 995,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 461 996,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 599,50 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyc rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą oglądać nieruchomość po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z zarządcą nieruchomości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy Waldemar Hosiawa ul. Nowatorska 26A, 34-500 Zakopane
tel.: 18 2068499 fax.: 18 2068499 mail: zakopane@komornik.pl

Numer oferty: L/158/N/12/13
Region: małopolskie
Cena: 461.996,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie