Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia  26/08/2015 roku o godzinie 15.00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2  w sali nr 6 odbędzie się II  L I C Y T A C J A  nieruchomości położonej w Zakręcie, ul. Sosnowa, gm. Wiązowna  składającej się z  działki gruntu o nr ewidencyjnym 158/7 z obrębu 0026 o  łącznej powierzchni 2400m. kw.

Działka gruntu położona jest przy drodze nieutwardzonej, osiedlowej, ogrodzona ogrodzeniem konstrukcji drewnianej na słupkach murowanych i podmurówce z bramą i furtką od strony ulicy Sosnowej. Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny z garażem w bryle, jedorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, zbudowany w latach 90-tych o pow. użytkowej  470,50 m.kw., zrealizowany w latach 90-tych. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gaz przewodowy, wodociag, kanalizację (szambo), alarm. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w  Wydziale  Ksiąg Wieczystych Sądu  Rejonowego w Otwocku.

Nieruchomość oszacowano na kwotę  2 002 448,00zł., cena wywołania wynosi 1 334 965,33zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania  tj. kwoty  200 244,80zł. na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi . Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.     

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku Wydział I Cywilny na 2 tygodnie przed terminem licytacji. Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji. Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku, Wydziale Cywilnym.

Podstawa: obwieszczenie Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock tel.: 22 7195022 email: otwock@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/229546

 

Numer oferty: L/198//N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 1.334.965,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka