Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2016 o godz. 10:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola, pokój 11, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zakrzewek, 89-410 Więcbork. 

Opis

Gospodarstwo rolne składające się działek o numerach geodezyjnych 72,74,83,89,92,86,199 i 113/5 o łącznej powierzchni 18,86 ha. Na działce o numerze geodezyjnym 89 znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 102,70 m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 153,20 m2 , budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 61 m2 , stodoła o powierzchni użytkowej 203,20 m2 oraz chlewnia o powierzchni użytkowej 176,60 m2. 

Suma oszacowania wynosi 701 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 467 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Więcej informacji na stronie: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/266316

Numer oferty: L/34/N/12/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 467.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo