Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2014 o godz. 08:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej 84-223 Zakrzewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Wyceniana nieruchomość położona jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej z usługami i w rejonie terenów rolniczych. Dostępność komunikacyjna do miejscowości dobra, dojazd drogą publiczną utwardzoną. Dostępność do części działek drogą nieutwardzoną. Działka nr 197 Działka nr 197 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dawnym budynkiem inwentarskim a obecnie gospodarczym , ma kształt nieregularny, ukształtowanie płaskie. Zgodnie z ewidencją gruntów w klasie bonitacji posiada grunty siedliskowe klasy B – RV , grunty orne RV. Działka od strony północnej i południowej graniczy z działami zabudowanymi, od strony wschodniej przylega do niezabudowanej działki rolniczej, od zachodu do drogi publicznej. Działka ogrodzona płotem z siatki stalowej mocowanej do słupków stalowych, wjazd na posesje bramą dwuskrzydłową stalową, wejście furtką stalową. Teren placu, w obrębie zabudowań, w większości stanowi ubity grunt, wokół budynku opaska betonowa. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową , odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego ( szambo ). Powierzchnia działki nr 197 – 0,79ha, w tym grunt budowlany B-RV 0,13ha. Zabudowa na działce nr 197 Budynek mieszkalny Powierzchnia użytkowa budynku – 63,30m2 ( ustalona na podstawie pomiarów dokonanych podczas wizji ). Obiekt wolnostojący parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, wybudowany w latach 40-tych XX wieku w konstrukcji mieszanej murowano-drewnianej, jako budynek mieszkalny. Ściany murowane obłożone płytami gipsowo-kartonowymi od wewnątrz i wykończone gładzią szpachlową. Strop nad parterem drewniany belkowy. Dach dwuspadowy o drewnianej konstrukcji więźby dachowej kryty dachówką betonową. Odprowadzenie wód opadowych z dachu rynnami i rurami spustowymi stalowymi. Stolarka okienna – okna zespolone w ramach PCV. Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne drewniane pełne, futryny drewniane, drzwi wejściowe do budynku drewniane pełne dwuskrzydłowe. Podłogi i posadzki: w pokojach panele podłogowe, w kuchni i korytarzu panele podłogowe, w łazience z WC terakota . Ściany od wewnątrz w pokojach i korytarzu malowane farbą emulsyjną, w kuchni częściowo okładzina płytkopodobna, częściowo malowane, w łazience z WC ściany malowane, wewnątrz kabiny glazura ścienna. Sufity w pomieszczeniach malowane na płycie gipsowo-kartonowej, jedynie w łazience belki stropowe są obudowane . Łazienka z WC wyposażona jest w kabinę prysznicową, umywalkę i miskę ustępową z dolnopłukiem typu „kompakt”. Kuchnia wyposażona w kuchenkę gazową dodatkowo piec typu westfalka. Elewacja budynku wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Schody zewnętrzne przy wejściu do budynku żelbetowe, balustrada stalowa ozdobna. Pomieszczenia niskie - wysokość około 2,10m. Wyposażenie techniczne budynku : - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacyjna ( „szambo” ), - instalacja elektryczna , - gaz do celów gospodarczych butlowy, - ogrzewanie budynku piecowe – piece kaflowe w pokojach, dodatkowo ogrzewanie elektryczne, ciepła woda z bojlera elektrycznego. Stan techniczny budynku dobry, budynek po remoncie. Nieruchomość zadbana, standardowe wykończenie pomieszczeń. Budynek gospodarczy ( dawny budynek inwentarski ) Powierzchnia użytkowa: 125,30 m2 – według własnych obmiarów dokonanych podczas wizji. Budynek jest obiektem parterowym z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, posadowionym bezpośrednio na gruncie, wybudowanym na początku lat 70-tych XX wieku. Ściany zewnętrzne i działowe murowane z pustaków betonowych, wykończone od zewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym, od wewnątrz tynków brak. Dach dwuspadowy, drewniany, kryty dachówką betonową, rynien i rur spustowych brak. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia, przy czym jedno nie ma stropu pośredniego, natomiast w drugim pomieszczeniu na wysokości 2,23m wykonany jest strop betonowy na belkach stalowych. Stolarka okienna – drewniana. Stolarka drzwiowa – drzwi jednoskrzydłowe drewniane i dwuskrzydłowe stalowe. Posadzki w pomieszczeniach betonowe. Elewacja budynku wykończona tynkiem cementowo-wapien. 

Suma oszacowania wynosi 349 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/140234

Numer oferty: L/123/N/05/14
Region: pomorskie
Cena: 262.425,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka