Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Przemysław Wesoły Kancelaria Komornicza w Przasnyszu ul. Miła 40 C  na podstawie art. 953 w związku z art. 955 k.p.c.  zawiadamia, że w dniu 28-09-2015r., godz.: 11:15 w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz w Sali nr VII odbędzie się :

PIERWSZA LICYTACJA

- prawa własności nieruchomości: nieruchomość rolna, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem sali bankietowej działka nr. 291/1, o pow. 4513m2,  położona w miejscowości Zamość gm. Sypniewo

- Gospodarcze przeznaczenie nieruchomości to: w części na terenie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i letniskowej z usługami i działalnością gospodarczą oraz w części na terenie pozostałych gruntów rolnych

- Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:      622.600,00 zł.

- Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:     466.950,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, co stanowi     62.260,00 zł.  na konto komornika nr:40 10203802 0000 1102 0037 9107  w PKO BP SA Oddział Centrum Ostrołęka. O dopuszczeniu do licytacji decyduje data uznania kwoty na rachunku.Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, należy je złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Przy niemożności obejrzenia nieruchomości zostanie wyznaczony jeden termin celem udostępnienia nieruchomości dla oglądających na trzy dni przed licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Przemysław Wesoły Kancelaria Komornicza w Przasnyszu ul. Miła 40C, 06-300 Przasnysztel. (29) 756 33 06 fax 752 22 11 email:kancelariaprzasnysz@vp.pl.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245181

  

Numer oferty: L/132/N/08/15
Region: mazowieckie
Cena: 466.950,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Obiekt komercyjny