Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Rynek 6 w sali nr 3 lub 22, odbędzie się pierwsza licytacja Nieruchomości,  dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  położonej: 63-020 gmina Zaniemyśl, Czarnotki 47. Lokal mieszkalny o powierzchni 65,2 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i korytarza

Właściciel lokalu jest współwaścicielem w 590/1000 części nieruchomości zapisanej w KW. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy i wiata.

Suma oszacowania wynosi 146.165,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109.623,75 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.616,50 zł. do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Śrem 82 10204160 0000 2502 0054 4619

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński, Osiedle Piastowskie 38, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 28 77 200, 61 28 Środa, kom. +48 602 225 186, 61 28 7 7 6 3 2 fax 61 28 55 395 e-mail komornik.sroda@komornik.pl, sroda.wielkopolska@komornik.pl

 

Numer oferty: L/82/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 109 623,75 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie