Opis

Syndyk masy upadłości

ogłasza II przetarg

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącej w skład masy upadłości Władysława Kazimierza Jędruszka

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHUP ART-BUD w Myszkowie

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca salę przyjęć okolicznościowych wraz z wyposażeniem położoną w Myszkowie, województwo śląskie.

Sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych według stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności gastronomiczno-rozrywkowej.

Oznaczenie nieruchomości: Prawo wieczystego użytkowania działki nr 7004/16 o powierzchni 0,3223 położonej w Myszkowie przy ul. 1 Maja 134 zabudowanej budynkiem sali przyjęć okolicznościowych o powierzchni użytkowej 508,90m2 wraz z wyposażeniem, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1M/00068823/1.

Sprzedaż nieruchomości  dokonywać się  będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego  Ustawa z dnia 28 lutego 2003r, Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017r  (Dz.U. 2017, poz.2344)z późniejszymi zmianami.

Cena wywoławcza: ): 854.000,00zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

(Zgodnie z art.6 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r przepisów ustawy nie stosuje się)

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 września 2022r o godz. 15.00 w siedzibie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr 111.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu  601 993 499, e-mail: musialowska@syndykmediator.pl.

 

Źródło: Syndyk
Rodzaj: Obiekt komercyjny