Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Podwale 2, 68-200 Żary, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego, 68-200 Żary, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomości stanowiącej działkę o pow.3032 m2 zabudowaną budynkiem użytkowym (budynek warsztatowo-biurowo-socjalny) o pow.użytkowej 359,60 m2 w tym parter 310,40 m2 oraz I piętro 49,20 m2. W poziomie parteru znajduje się: hala warsztatowa z pomieszczeniami szatni i wc robotników (230m2), 2 pokoje biurowe (26 m2 i 15,60 m2), wc (2,80 m2), korytarz (4,80 m2) oraz kotłownia, pomieszczenie gospodarcze i klatka schodowa (zaliczono razem 31,20 m2). W poziomie I piętra znajdują się: pokój z aneksem kuchennym (24,80 m2), pokój (9,00 m2), łazienka (8,60 m2) i korytarz (6,80 m2).Grunt nieruchomości jest własnościa Gminy Żary o statusie miejskim oddany w użytkowanie wieczyste na okres do 26.04.2093 r. Nieruchomość położona jest 68-200 Żary, Kilińskiego, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Suma oszacowania wynosi 793 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 528 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 335,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Podwale 2, Żary, 68-200 Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary, 68-200 Żary tel. 68 363 18 00 / fax. 68 363 18 01

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234590

Numer oferty: L/96/N/07/15
Region: lubuskie
Cena: 528.900,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny