Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Syndyk masy  upadłości

- Marian Dworzyński Gospodarstwo Ogrodnicze w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą: Zarzewek 15, 62-586 Rzgów, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym położonym  w Posadzie, gm. Kazimierz Biskupi, o pow. użytkowej 162,11 m2, nr działki 329/6, o powierzchni 0,10 ha,  wycenioną na kwotę 376.440,00 zł. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75% wartości oszacowania i wynosi kwotę 282.330,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100) netto. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest m. in.:

-   złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 08.04.2014 r. do godziny 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Wojska Polskiego 15c, 62-500 Konin, przy czym ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg: M. Dworzyński ,sygn. akt V GUp 4/13”.

-   zapłata wadium w kwocie  30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) na konto upadłego : 89 1500 1461 1214 6005 1695 0000 w BZ WBK III O/Konin, najpóźniej do dnia 07.04.2014r.

- zapoznanie się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości  upadłego.

Szczegółowe warunki przetargu i oszacowanie dostępne są w Biurze Syndyka – tel/fax.63 243 88 51.

 

Numer oferty: L/103/N/02/14
Region: wielkopolskie
Cena: 282.330,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka