Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-02-2014 o godz. 13.30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 208 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Zator, Oświęcimska  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  oznaczonej jako: lokal mieszkalny opisanej jako Nieruchomość lokalowa w budynku nr 25 , położona w miejscowości Zator przy ul. Oświęcimskiej. Lokal w budynku wielorodzinnym, cztero-kondygnacyjnym, bez windy, wzniesionym z elementów prefabrykowanych • wielka płyta, w latach 80-tych. powierzchnia użytkowa lokalu - 53,300 m2. Lokal usytuowany na III piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC. Ściany i sufity - gładzie gipsowe, malowane farbami emulsyjnymi, w przedpokoju boazeria drewniana, kuchnia i łazienka w płytkach ceramicznych, na sufitach kasetony. Podłogi i posadzki - panele podłogowe oraz terrakota. Stolarka drewniana, zaspolona, starego typu. Standard ponad przeciętny do niewielkiej modernizacji, stan techniczny dobry. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,00 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 2941/100 000 części w nieruchomości wspólnej objętej KW.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 118.800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 89.100,00 zł. (trzy czwarte ceny oszacowania). Wysokość rękojmi - 11 880,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

-     na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację tj. do dnia (10.02.2014), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowykomornika (data uznania rachunku bankowego komornika)

-  w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji - tj. do dnia (11.02.2014) do godziny (12.00)

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wgląda w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione, w. księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim Rynek Główny 3 telefon:33 845-14-83 ; e-mail: oswiecim2@komomik.pl; www.komornik-oswiecim.pl ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 ,

 

Numer oferty: L/136/N/11/13
Region: małopolskie
Cena: 89.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie