Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Zdżary- Brzeziny, 26-670 Pionki. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żdżary-Brzeziny, gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, obejmująca działki oznaczone nr 10 o powierzchni 0,6000 ha, nr 39 o powierzchni 0,2800 ha zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym parterowym częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 96,73 m2 oraz murowanym budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 61,20 m2 , nr 63 o powierzchni 1,9900 ha i nr 97 o powierzchni 0,2200 ha o łącznej powierzchni 3,0900 ha. Na działce nr 39 znajdują się dwa stawy o wymiarach 30m x 17m.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 337.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 252.750,00 zł Wartość rękojmi : 33.700,00 zł w tym: - wartość zabudowanej działki nr 39 o powierzchni 0,2800 ha : 174.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 130.500,00 zł Wartość rękojmi : 17.400,00 zł w tym w: grunt działki nr 39 o powierzchni 0,2800 ha : 90.000,00zł; drewniany budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 96,73 m2 : 64.000,00 zł; murowany budynek garażowy o powierzchni użytkowej 61,20 m2 : 20.000,00 zł. - wartość niezabudowanej działki nr 10 o powierzchni 0,6000 ha: 62.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 46.500,00 zł Wartość rękojmi : 6.200,00 zł - wartość niezabudowanej działki nr 63 o powierzchni 1,9900 ha: 42.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 31.500,00 zł Wartość rękojmi : 4.200,00 zł - wartość niezabudowanej działki nr 97 o powierzchni 0,2200 ha: 59.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 44.250,50 zł Wartość rękojmi : 5.900,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Suma oszacowania wynosi 337 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. I Oddział w Radomiu 34102043170000540201440114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski  Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/249422

 

Numer oferty: L/61/N/09/15
Region: mazowieckie
Cena: 252.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka