Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Kancelaria Komornicza - Andrzej Uryasz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 12.03.2015r. o godz. 10.00 w sali nr 210 Sądu Rejonowego w Nysie  odbędzie się:  pierwsza licytacja. 

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny  położony na parterze budynku w m-ści Żelazna 21 gm. Grodków. Z lokalem związany jest udziałem  w wysokości 3028/10000 w częściach wspólnych w budynku i w dzialce gruntu. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, przedpokoju. Dodatkowo w korytarzu jest wydzielona spiżarka. Do lokalu wejście jest od podwórka. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu to 112,07 m2. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest przez WKW Sąd Rejonowy- Księga Wieczysta.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168.800,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 126.600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.880,00-zl najpóźniej do dnia 1.03.2015r. w gotówce lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Korporacyjne w Opolu 8110203 7140000440200739847.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji lej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały' w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucją. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Kancelaria Komornicza - Andrzej llryasz 48-300 Nysa ul. Piastowska 21/1U tel.: 077 4334277 mail: nysa2@komornik.pl www.komorniknysa.pl

Numer oferty: L/19/N/01/15
Region: opolskie
Cena: 126.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie