Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2014r.r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 w sali nr 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 48-145 Zubrzyce, ul. Pogodna, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą stanowiącej działkę ew. nr 397 o pow. 0,2600ha jako nieruchomość gruntowa w części zabudowana budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej 69,40 m2 oraz pow. użytkowej 58,58 m2 wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.800,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00zł. Rękojmię można uiścić do dnia 09-03-2014r. w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 88680004 1000000876810001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły4oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 12:00 do 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Prudniku

Grzegorz Szymczyk

Kancelaria Komornicza, Gdańska 5, Głubczyce, 48-100 Głubczyce

tel. 77 4852605 / fax. 77 4852605

 

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120120

Numer oferty: L/199/N/01/14
Region: opolskie
Cena: 52.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka