Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2015r. o godz. 11:00 w lokalu: 42-287 Babienica, ul. 1 Maja  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHOD CIĘŻAROWY IVECO TURBO DAILY ROK P ROD. 1998

1 [szt.]

10 000,00 **

7 500,00

2

SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES-BENZ VANEO 1,7 C DI ROK PROD. 2006

 

1 [szt.]

18 000,00 *4)

13 500,00

3

Koparko Ładowarka Macalac, rok prod. 2003

1 [szt.]

70 000,00 *4)

52 500,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński

Kancelaria Komornicza w Radomsku 97-500 Radomsko Reymonta 62 C

tel.603-305-122,44/680-98-35,mail: http://www.komomiksadowy.strefa.pl/komornik.radomsko.trawinski/

 

Numer oferty: L/12/R/01/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu