Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński mający kancelarię w Będzinie przy ul. Małachowskiego 8 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2015 roku o godz. 9:30 odbędzie się w lokalu dłużnika tj. Będzinie przy ul. Zagórska 73 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:  samochód ciężarowy IVECO DAILY 35S13  przebieg 352312 km, rok produkcji 2004 – wartość szacunkowa – 18 000,00 zł ;

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867' kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc).

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński ul. Małachowskiego 8/1b, 42-500 Będzin tel / fax 032 - 764-80-87.

Numer oferty: L/27/R/06/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu