Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   Gdańsk-Północ   w   Gdańsku   Krystian   Pstrong   podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2014r. o godz. 11:00 pod adresem: 76-251 Bolesławice, ul. Akacjowa odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN CADDY rok prod. 1996 kolor czerwony

1 [szt.]

5 000,00 zl

3 750,00 zl

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 10:30 do godziny 11:00 w miejscu oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian PstrongKancelaria Komornicza w Gdańsku 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6/100 tel. 58 506-54-00 fax 58 340-45-54 e-mail: gdansk.pstrong@komomik.plwww.komornikgdanskpolnoc.pl

Numer oferty: L/43/R/11/14
Region: pomorskie
Cena: 3.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu