Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-11-2013r. o godz. 10:00 w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 20 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 _______________________________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

________________________________________________________________________________________________________

1.    Telewizor Panasonic                                                   1 [szt.]             50,00  **)                     37,50

2.    Stół brązowy i 6 krzeseł                                              7 [szt.]           100,00*)**)                     75,00

3.    Ława brązowa                                                           1 [szt.]             50,00  **)                     37,50

4.    Kanapa i fatel koloru białego                                       2 [szt.]            50,00*)**)                     37,50

5.    Lodówka LG                                                              1 [szt.]           100,00  **)                     75,00

6.    Pralka Bosch                                                             1 [szt.]           200,00  **)                   150,00

7.    Kuchnia elektryczna Amica                                         1 [szt.]           100,00  **)                     75,00

________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa, ul. Krakowska 16/1, 42-600 Tarnowskie Góry tel. 032 285-86-22; e-mail:tarnowskie.gory1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/22/R/10/13
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne