Opis

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela asesor Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2015r. o godz. 10:30 w lokalu:85-164 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi w podwórzu( wejście od ul. 3 Maja) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa   ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHOD   CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN T4 MIXT ROK PROD. 2003

1   [szt]

4 800,00 **

2 400,00

i; i cena za sztukę 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi polerywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc).

Podstawa: obwieszczenie Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela asesor Krzysztof Ścibich ul. Gdańska 47 VI piętro, 85-005 Bydgoszcz tel.: 52 3222827 mail: bydgoszcz7@komornik.p

 

Numer oferty: L/19/R/06/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 2.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu