Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2015-06-02 roku o 09:00:00 w 42-207 CZĘSTOCHOWA ul. JASIENICY 1 odbędzie się licytacja  ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

l.p.

opis ruchomości

wartość *

ilość

cena wywołania *

1.

SAM 750 Rok produkcji: 2005

Rodzaj pojazdu: PRZYCZEPA LEKKA

Ważność polisy OC: 2015-06-24

Status policji: Nie

2.000,00 zł

1,00

 1.500,00 zł

2.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER Rok produkcji: 1992

---, ---PIERWSZA REJESTRACJA, W KRAJU 2007-05-11---

3.000,00 zł

1,00

 2.250,00 zł

 

 

 

RAZEM:

 3.750,00 zł**

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

* - wartość lub cena wywołania za 1 szt.

** - łączna cena wywołania wszystkich ruchomości

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1 tel. (32) 7690825 7336225-27.

Numer oferty: L/19/R/05/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu