Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2014 roku o 10:00 w 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Batalionów Chłopskich 32a odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

l.p.

opis ruchomości

wartość *

ilość

cena wywołania *

 

1.

Piec piekarniczy uniwersalny, producent polski, rok 1989, wsad 140 sztuk chleba 0,5 kg

13.000,00 zł

1,00

 9.750,00 zł

 

 

 

 

RAZEM:

 9.750,00 zł**

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

* - wartość lub cena wywołania za 1 szt.

** - łączna cena wywołania wszystkich ruchomości

 

Do wiadomości:

- dłużnik

- wierzyciel/pełnomocnik

- sąd rejonowy właściwy dla miejsca sprzedaży - tablica ogłoszeń

- uczestnicy postępowania

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1

tel. (32) 7690825 7336225-27

konto: ING Bank Śląski S. A. 63105013861000002225250857

www.komornik-tg.pl

Numer oferty: L/1/R/08/14
Region: małopolskie
Cena: 9.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne