Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Zbigniew Jarczyk mający kancelarię w Tychach przy ul. Begonii 4a na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2013?r. o godzinie 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja ruchomości:      

zestaw urządzeń myjni bezdotykowej marki BKF (2xmoduł CW3 1x CW2) model 2010r. (operat szacunkowy do wglądu w Kancelarii Komornika) 

     Lp. 1,00                    cena szacunkowa  514.140,00 zł ;     Cena wywoławcza -   257.070,00 zł 

  

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości  szacunkowej podanej w obwieszczeniu ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach - Zbigniew Jarczyk 

Kancelaria Komornicza 

43-100 Tychy ul. Begonii 4a 

tel. (32) 780-25-39 

konto: 16 1050 1634 1000 0007 0177 3145

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 257.070,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Maszyny i urządzenia