Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2013r. o godz. 12:00 w lokalu: 46-100 Namysłów, Łączany  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

_________________________________________________________________________

1. Telewizor Samsung 42'' LCD czarny + pilot 1 [szt.] 400,00 **) 200,00

2. Kuchenka gazowa Amica wraz z piekarnikiem kolor

biały 1 [szt.] 250,00 **) 125,00

3. Lodówka BEKO biała, wys. ok 170 cm 1 [szt.] 300,00 **)       150,00

________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny, oraz z 2 godz. opóźnieniem. Jeżeli drzwi będą zamknięte Komornik Sądowy zarządzi otwarcie mieszkania w obecności funkcjonariusza Policji przy udziale ślusarza, po zakończeniu czynności Komornik zabezpieczy mieszkanie poprzez załozenie nowych zamków, oraz oznaczy drzwi swoją pieczęcią. Koszty powyższych czynności obciążają dłużnika prowadzone są na jego odpowiedzialność. Klucze do lokalu będą do odbioru w najbliższym Komisariacie Policji.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński Kancelaria Komornicza w Trzebnicy 55-100 Trzebnica Św. Jadwigi 27 H tel. 71 7111516 fax 717111517 e-mail: trzebnica@komornikdm.pl www.komornikdm.pl

Numer oferty:
Region: opolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne