Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   Gdańsk-Północ   w   Gdańsku   Krystian   Pstrong podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2015r. o godz. 10:30 pod adresem: 82-300 Elbląg, ul. Szarych Szeregów odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Samochód osobowy marki Fiat 198 Bravo  rok prod. 2007

1 (szt.]

27 000,00 zl

20 250,00 zl

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 10:00 do godziny 10:30 w miejscu oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nic wykonał warunków poprzeniej licytacji.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6/100 lei. 58 506-54-00 fax 58 340-45-54 e-mail: gdansk.pstrong@komomik.plwww.komornikgdanskpolnoc.pl

Numer oferty: L/5/R/01/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 20.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu