Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-07-2014 r. o godz. 09:00  pod adresem 80-364 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 30/C odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Samochód osobowy Opel Corsa rok prod. 1996 

1 [szt.]

2 300,00 zł

1 725,00 zł

  

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 08:00 do godziny 09:00 w miejscu oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2  k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał  warunków poprzedniej  licytacji. 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6/100 tel. 58 506-54-00 fax 58 340-45-54  e-mail: gdansk.pstrong@komornik.pl www.komornikgdanskpolnoc.pl  

Numer oferty: L/13/R/07/14
Region: pomorskie
Cena: 1.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu