Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-06-2015r. o godz. 13:00  pod adresem: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 24  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c.  pierwsza  licytacja ruchomości: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Samochód Osobowy AUDI A4 rok prod. 1995  

kolor niebieski

1 [szt.]

4 000,00 zł

3 000,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 12:30 do godziny 13:00 w miejscu oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2  k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał  warunków poprzedniej  licytacji. 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong  ul.Matejki 6/100 80-232 Gdańsk tel./fax : (58) 340-45-54 e-mail: gdansk.pstrong@komornik.plwww.komornikgdanskpolnoc.pl

 

Numer oferty: L/9/R/06/15
Region: pomorskie
Cena: 3.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu