Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2014r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika: Gdynia, PRZEMYSŁAWA  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Amplituner Yamaha RX-V559

1 [szt.]

300,00

225,00

2

Zestaw głośników Koda

1 [szt.]

200,00

150,00

 

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^ kpc).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz Kancelaria Komornicza 81-523 Gdynia Orłowo, ul. Przemysława 4 teł.: (58) 50 65 111, fax.: (58) 710 35 22, www.komornik.gdynia.pl e-mail: gdynia.buzderewicz@komornik.pl

 

Numer oferty: L/19/R/09/14
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne