Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2015 roku o 11:00 w 44-151 Gliwice ul. Traktorzystów  odbędzie się licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

l.p.

opis ruchomości

wartość *

ilość

cena wywołania *

 

1.

BMW 750I udział 51% Rok produkcji: 2006

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY

Status policji: Nie

Adnotacja: Dowód rejestracyjny:  ---PIERWSZA REJESTRACJA, W KRAJU 2011-11-04---, ---GAZ LPG/ 2014-01-13---

30.000,00 zł

1,00

 22.500,00 zł

 

 

 

 

RAZEM:

 22.500,00 zł**

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Numer oferty: L/16/R/07/15
Region: śląskie
Cena: 22.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu