Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Legionowie   Leszek  Cabąj podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2015r. o godz. 15:00 w lokalu: 06-300 Przasnysz, Gostkowo odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości :

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A4 ROK PROD. 2002 POJ. 2.5 TDI, kolor szary / srebrny, automat, przebieg ok. 200 000 km

1 [szt.]

12 000,00 **)

9 000,00

2

LAPTOP ASUS K 72J

1 [szt.]

800,00 **

600,00

3

TELEWIZOR LCD LG 42 CALE LD465

1 [szt.]

600,00 **

450,00

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867^ kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^ kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabąj Kancelaria Komornicza w Legionowie 05-120 Legionowo ul.Kopemika 19   tel. (0-22) 784-19-48, 766-22-30 e-mail: biuro@komomiklegionowo.com.plwww.komomiklegionowo.com.pl

Numer oferty: L/5/R/03/15
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne
Środki transportu