Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2014r. o godz. 11:00 w Grodkowie , ul. Kościuszki obok Biedronki – parking odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

NACZEPA CIĘŻAROWA WELGRO WSL 31-24 ROK PROD. 1987 KOLOR: BIAŁY, do przewozu paszy i materiałów sypkich, 8-mio komorowa, dwuosiowa, jedna oś skrętna, nr, kolor biały

1 tszt.]

24 600,00

12 300,00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867§ 1 kpc). Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867§2 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk ul. Bolesława Chrobrego 33, 49-300 Brzeg tel./fax: 77 416 27 14 e-mail: brzeg1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/40/R/05/14
Region: opolskie
Cena: 12.300,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu