Opis

 

Komornik   Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym   w   Trzebnicy   Damian   Miliński   podaje   do   publicznej wiadomości,  że w dniu  12-11-2013r. o godz. 12:00  w lokalu: 56-200 Góra, Ul. Marii Konopnickiej 13 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp.   Nazwa ruchomości                                                       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1.     TV LG 42'' LCD k.czarny serial no 010MAHU2V809+

pilot                                                                                      1 [szt.]           600,00  **)                   450,00

2.     Konsola XBOX 360+kinekt+2pady                                    1 [szt.]           600,00  **)                   450,00

3.     Odtwarzacz DVD Samsung k.srebrny                             1 [szt.]             80,00  **)                     60,00

4.     Wzmacniacz audio Panasonic 80Wx5+4głośniki stojące,obicie

drewno jasne+tuba k.drewn.                                                 1 [szt.]           300,00  **)                   225,00

5.     Komputer przenośny Asus Eee PC 1005HA Win k.biały

mini                                                                                     1 [szt.]           400,00  **)                   300,00

________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny, oraz z 2 godz. opóźnieniem. Jeżeli drzwi będą zamknięte Komornik Sądowy zarządzi otwarcie mieszkania w obecności funkcjonariusza Policji przy udziale ślusarza, po zakończeniu czynności Komornik zabezpieczy mieszkanie poprzez załozenie nowych zamków, oraz oznaczy drzwi swoją pieczęcią. Koszty powyższych czynności obciążają dłużnika prowadzone są na jego odpowiedzialność. Klucze do lokalu będą do odbioru w najbliższym Komisariacie Policji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Damian Miliński

Kancelaria Komornicza w Trzebnicy

55-100 Trzebnica Św. Jadwigi 27 H

tel. 71 7111516   fax 717111517 

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl     www.komornikdm.pl

 

Numer oferty: L/26/R/09/13
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne