Opis

 

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusza Królikowskiego wynika, iż:

w dniu 30.09.2013r.,

o godz. 11.00,w lokalu: 14-100 Ostróda, ul. 3 Maja 8,

oraz  

o godz. 11.30,w lokalu: 14-100 Ostróda, ul. Składowa 3

– parking strzeżony SDK (pozycja 1),

odbędzie się II LICYTACJA RUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

 

L.p.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

  6

 7

 

Samochód Volkswagen Transporter
T4 2,5 TDI, rok prod. 2002

Linia sortownicza do odzysku surowców wtórnych TRYMET – LsortK8, rok prod. 2006 wraz z sitem mechanicznym SO 1800, rok prod. 2006

Pojemnik na śmieci, metalowy, kolor żółty

Pojemniki okrągłe na śmieci, 110  litrów

Pojemniki na szkło, metalowe

  

Opel Corsa 1.2 Benzyna,  rok prod. 2006. kolor biały, przebieg 98 tys.,

Ciągnik rolniczy URSUS C385, rok prod. 1981, nr rej. NOS M605.

1 szt.

 

1 szt.

 

43 szt. 

 

8 szt. 

36 szt. 

 

1 szt.

 

 1 szt.

18 000,00**) 

 

231 500,00**) 

 

250,00*)**) 

 

100,00*)**) 

 250,00*)**)

  

14 000,00**)

 

14 000,00**)

18 000,00 

 

231 500,00

 

10.750,00

 

   800,00 

  9 000,00

  

14 000,00

 

14 000,00

Telefon kontaktowy do Komornika: (89) 642 15 33

ostroda.krolikowski@komornik.pl

www.komornikostroda.pl

 Adres Kancelarii Komorniczej: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3 A/9

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Suma wywołania stanowi 50% sumy oszacowania i wynosi (za 1 szt.) odpowiednio:

1)

9 000,00 zł

2)

115 750,00 zł

3)

125,00 zł

4)

50,00 zł

5)

125,00 zł

6)

7 000,00 zł

7)

7 000,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT. 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne
Maszyny i urządzenia
Środki transportu