Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-08-2014r. o godz. 12:00 pod adresem 64-308 Jabłonna ul. Nowotomyska 11/6 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości w postaci:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Mitsubishi Carisma 1.8KAT

rok prod.: 1998

 

1 [szt.]

3 200,00    **) 

2 400,00

 

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Paweł Śliwiński

Kancelaria Komornicza w Swarzędzu

ul. Wrzesińska 9a, 62-020 Swarzędz

tel. 61 855 16 85

fax 61 817 22 27

e-mail poznan.sliwinski@komornik.pl

www.komornik.swarzedz@gmail.com

Numer oferty: L/5/R/08/14
Region: wielkopolskie
Cena: 2.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu