Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju mający kancelarię w Jastrzębiu - Zdroju  ul. Armii Krajowej 25 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2014 r. o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

- samochód ciężarowy Fiat Palio Weekend, rok prod. 2002, poj. 1242 cm3, benzyna – wartość – 5.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 3 750,00 zl. Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji (od godziny 10:30) na parkingu znajdującym się przed siedzibą kancelarii komorniczej. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 500,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jęże|j^g2jękucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju 44-330 Jastrzębie - Zdrój, ul. Armii Krajowej 25 Jastrzebie. Zdrój. zgol@komornik. pi www.jastrzebie-komomik.pl

Numer oferty: L/13/R/05/14
Region: śląskie
Cena: 3.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu