Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z siedzibą kancelarii w Jastrzębie-Zdrój przy ul. 1-go Maja 14 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.12.2014 r. o godz. 11:00:00 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wyzwolenia 105E odbędzie się druga licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.

Opis Licytowanej

ilość

wartość w zł.

 

ruchomości

szt.

jednostkowa

wywoławcza

1

ciągnik siodłowy Renault Premium, rok prod. 2004,  kolor czerwony

1,00

17.800,00

8.900,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest kwota stanowiąca 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym .licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym jw.

Jednocześnie komornik poucza o treści art. 305 § 1 Kodeksu Karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny właściciela mienia albo osoby lub instytucji, n; wolności do lat 3.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju 'd'' 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1-go Maja 14 tel. 32 4762022

Numer oferty: L/3/R/12/14
Region: śląskie
Cena: 8.900,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu