Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju mający kancelarię w Jastrzębiu - Zdroju ul. Armii Krajowej 25 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2015 r. o godz. 12:00 w 49-200 Grodków, Jędrzejów  odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.  Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.

Opis licytowanej ruchomości

Ilość

szt.

Wartość szt. jednostkowa

Cena szacunkowa w  zł. łączna

1

Naczepa ciężarowa-platforma marka Schmitz, rok prod. 2003. nr rej. OB 18615

1,00

33.000,00

33.000,00

2

Ciągnik siodłowy MaN model 18.412, rok prod. 2001

1,00

50.000,00

50.000,00

3

Ciągnik siodłowy MAN model 18.460 FLT. rok prod. 2000

1,00

50.000.00

50.000,00

 

Cena  wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 

Poz. 1) 24 750.00 zl;

Poz. 2) 37 500,00 zl;

Poz. 3) 37 500,00 zl.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej, na pól godziny przed planowaną czynnością. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług <Dz. U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury WAT. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 

Poz. 1)- 3 300,00 zl;

Poz. 2) - 5 000.00 zl;

Poz. 3)-5 000.00 zl. 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmie, a skutki przybicia wygasają.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Ewa Zgol ul. Armii Krajowej 25, 44-330 jastrzębie Zdrój tel. 032 47-10-106.

Numer oferty: L/12/R/03/15
Region: świętokrzyskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu