Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2015r. o godz. 12:00 w lokalu: KĄPINO, CISOWA  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT 308.2010, , kolor czarny

1 [szt]

27 000,00 **>

13 500,00

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają, Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 ^ kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo ;

poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^ kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie»

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza J.III Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo tel. 586721499 e-mail: wejherowo.nogalski@komomik.plwww.nogalski.komomik.pl

Numer oferty: L/13/R/02/15
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu