Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju mający kancelarię w Jastrzębiu - Zdroju ul. Armii Krajowej 25 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2014 r. o godz. 12:00 w 40-101 Katowice, ul. Chorzowska odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

- przyczepa ciężarowa "FLIEGL", model DTS 300, rok prod. 1994, model DTS 300, rok prod. 1994; wartość szacunkowa 60.000,00 zł. Cena wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 45 000,00 zł. 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod w/w adresem. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 6 000,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo  jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdroju 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 25 tel. 032 47-10-106; e-mail:jastrzebie.zdroj.zgol@komornik.pl

 

Numer oferty: L/9/R/02/14
Region: śląskie
Cena: 45.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu